ترجمه Harrow در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چنگك‌ زمين‌ صاف‌ كن‌ وريشه‌ جمع‌ كن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كلوخ‌ شكن‌ , در فارسی : باچنگك‌

Harrow به چه معناست و Harrow یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Harrow

چنگك‌ زمين‌ صاف‌ كن‌ وريشه‌ جمع‌ كن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چنگك‌ زمين‌ صاف‌ كن‌ وريشه‌ جمع‌ كن‌, ترجمه چنگك‌ زمين‌ صاف‌ كن‌ وريشه‌ جمع‌ كن‌, کلمات شبیه چنگك‌ زمين‌ صاف‌ كن‌ وريشه‌ جمع‌ كن‌ , كلوخ‌ شكن‌ به لاتین , باچنگك‌ به لاتین
دانلود فایل ها