ترجمه Hartebeest در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) بزكوهي‌ افريقايي‌. می باشد

Hartebeest به چه معناست و Hartebeest یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hartebeest

(ج‌.ش‌.) بزكوهي‌ افريقايي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) بزكوهي‌ افريقايي‌., ترجمه (ج‌.ش‌.) بزكوهي‌ افريقايي‌., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) بزكوهي‌ افريقايي‌.
دانلود فایل ها