ترجمه Haruspex در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (روم‌ قديم‌) فالگير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غيبگو , در فارسی : (م‌.ل‌.) روده‌ بين‌.

Haruspex به چه معناست و Haruspex یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Haruspex

(روم‌ قديم‌) فالگير به خارجی , ریشه انگلیسی (روم‌ قديم‌) فالگير, ترجمه (روم‌ قديم‌) فالگير, کلمات شبیه (روم‌ قديم‌) فالگير , غيبگو به لاتین , (م‌.ل‌.) روده‌ بين‌. به لاتین
دانلود فایل ها