ترجمه Has Been در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بوده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بوده‌ است‌ , در فارسی : سابقا.

Has Been به چه معناست و Has Been یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Has Been

بوده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بوده‌, ترجمه بوده‌, کلمات شبیه بوده‌ , بوده‌ است‌ به لاتین , سابقا. به لاتین
دانلود فایل ها