ترجمه Hatchling در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دراورده‌. می باشد

Hatchling به چه معناست و Hatchling یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hatchling

دراورده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دراورده‌., ترجمه دراورده‌., کلمات شبیه دراورده‌.
دانلود فایل ها