ترجمه Hateful در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای منفور. می باشد

Hateful به چه معناست و Hateful یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hateful

منفور. به خارجی , ریشه انگلیسی منفور., ترجمه منفور., کلمات شبیه منفور.
دانلود فایل ها