ترجمه Haugh در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كنار رودخانه‌. می باشد

Haugh به چه معناست و Haugh یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Haugh

كنار رودخانه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كنار رودخانه‌., ترجمه كنار رودخانه‌., کلمات شبیه كنار رودخانه‌.
دانلود فایل ها