ترجمه Haute Ecole در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تمرين‌ اسب‌ سواري‌ از روي‌ مانع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دبيرستان‌.

Haute Ecole به چه معناست و Haute Ecole یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Haute Ecole

تمرين‌ اسب‌ سواري‌ از روي‌ مانع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تمرين‌ اسب‌ سواري‌ از روي‌ مانع‌, ترجمه تمرين‌ اسب‌ سواري‌ از روي‌ مانع‌, کلمات شبیه تمرين‌ اسب‌ سواري‌ از روي‌ مانع‌ , دبيرستان‌. به لاتین




دانلود فایل ها