ترجمه Haw در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پرچين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حصار , در فارسی : محوط‌ه‌ , به فارسی : (گ‌.ش‌.) كويج‌ , سایر ترجمه ها : كيالك‌ ميوه‌ وليك‌

Haw به چه معناست و Haw یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Haw

پرچين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پرچين‌, ترجمه پرچين‌, کلمات شبیه پرچين‌ , حصار به لاتین , محوط‌ه‌ به لاتین , (گ‌.ش‌.) كويج‌ خارجی , كيالك‌ در زبان , ميوه‌ وليك‌انگلیسی
دانلود فایل ها