ترجمه Hay Cock در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كومه‌ مخروط‌ي‌ از علف‌ خشك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : علف‌ , در فارسی : تل‌ علف‌ , به فارسی : پشته‌ علف‌.

Hay Cock به چه معناست و Hay Cock یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hay Cock

كومه‌ مخروط‌ي‌ از علف‌ خشك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كومه‌ مخروط‌ي‌ از علف‌ خشك‌, ترجمه كومه‌ مخروط‌ي‌ از علف‌ خشك‌, کلمات شبیه كومه‌ مخروط‌ي‌ از علف‌ خشك‌ , علف‌ به لاتین , تل‌ علف‌ به لاتین , پشته‌ علف‌. خارجی
دانلود فایل ها