ترجمه Hay Maker در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای علف‌ خشك‌ كن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : علف‌ دروكن‌ , در فارسی : علف‌ چين‌ , به فارسی : دستگاه‌ علف‌ خشك‌ كني‌

Hay Maker به چه معناست و Hay Maker یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hay Maker

علف‌ خشك‌ كن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی علف‌ خشك‌ كن‌, ترجمه علف‌ خشك‌ كن‌, کلمات شبیه علف‌ خشك‌ كن‌ , علف‌ دروكن‌ به لاتین , علف‌ چين‌ به لاتین , دستگاه‌ علف‌ خشك‌ كني‌ خارجی
دانلود فایل ها