ترجمه Hay Rack در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای علف‌ دان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جاي‌ يونجه‌.

Hay Rack به چه معناست و Hay Rack یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hay Rack

علف‌ دان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی علف‌ دان‌, ترجمه علف‌ دان‌, کلمات شبیه علف‌ دان‌ , جاي‌ يونجه‌. به لاتین
دانلود فایل ها