ترجمه Head Cold در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) سرماخوردگي‌ معمولي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زكام‌ , در فارسی : نزله‌.

Head Cold به چه معناست و Head Cold یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Head Cold

(ط‌ب‌) سرماخوردگي‌ معمولي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) سرماخوردگي‌ معمولي‌, ترجمه (ط‌ب‌) سرماخوردگي‌ معمولي‌, کلمات شبیه (ط‌ب‌) سرماخوردگي‌ معمولي‌ , زكام‌ به لاتین , نزله‌. به لاتین
دانلود فایل ها