ترجمه Head Rest در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بالش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متكا , در فارسی : زيرسري‌.

Head Rest به چه معناست و Head Rest یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Head Rest

بالش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بالش‌, ترجمه بالش‌, کلمات شبیه بالش‌ , متكا به لاتین , زيرسري‌. به لاتین
دانلود فایل ها