ترجمه Head Stock در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پايه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بستر , در فارسی : ياتاقان‌ , به فارسی : راهنماي‌ عمليات‌ ورزشي‌ دسته‌

Head Stock به چه معناست و Head Stock یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Head Stock

پايه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پايه‌, ترجمه پايه‌, کلمات شبیه پايه‌ , بستر به لاتین , ياتاقان‌ به لاتین , راهنماي‌ عمليات‌ ورزشي‌ دسته‌ خارجی
دانلود فایل ها