ترجمه Header در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سرساز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درساز , در فارسی : سرانداز , به فارسی : شيرچه‌ , سایر ترجمه ها : رئيس‌.

Header به چه معناست و Header یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Header

سرساز به خارجی , ریشه انگلیسی سرساز, ترجمه سرساز, کلمات شبیه سرساز , درساز به لاتین , سرانداز به لاتین , شيرچه‌ خارجی , رئيس‌. در زبان
دانلود فایل ها