ترجمه Headforemost در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باكله‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سربجلو , در فارسی : از سر , به فارسی : سراسيمه‌.

Headforemost به چه معناست و Headforemost یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Headforemost

باكله‌ به خارجی , ریشه انگلیسی باكله‌, ترجمه باكله‌, کلمات شبیه باكله‌ , سربجلو به لاتین , از سر به لاتین , سراسيمه‌. خارجی
دانلود فایل ها