ترجمه Headless در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ سر. می باشد

Headless به چه معناست و Headless یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Headless

بي‌ سر. به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ سر., ترجمه بي‌ سر., کلمات شبیه بي‌ سر.
دانلود فایل ها