ترجمه Headmost در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جلويي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اولين‌ (رديف‌) , در فارسی : جلوترين‌ , به فارسی : مقدم‌.

Headmost به چه معناست و Headmost یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Headmost

جلويي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جلويي‌, ترجمه جلويي‌, کلمات شبیه جلويي‌ , اولين‌ (رديف‌) به لاتین , جلوترين‌ به لاتین , مقدم‌. خارجی
دانلود فایل ها