ترجمه Headsman در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جلاد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دژخيم‌ , در فارسی : رئيس‌ , به فارسی : پيشوا , سایر ترجمه ها : رهبر.

Headsman به چه معناست و Headsman یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Headsman

جلاد به خارجی , ریشه انگلیسی جلاد, ترجمه جلاد, کلمات شبیه جلاد , دژخيم‌ به لاتین , رئيس‌ به لاتین , پيشوا خارجی , رهبر. در زبان
دانلود فایل ها