ترجمه Healthful در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سالم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تندرست‌ , در فارسی : مقوي‌.

Healthful به چه معناست و Healthful یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Healthful

سالم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سالم‌, ترجمه سالم‌, کلمات شبیه سالم‌ , تندرست‌ به لاتین , مقوي‌. به لاتین
دانلود فایل ها