ترجمه Healthy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سالم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تندرست‌.

Healthy به چه معناست و Healthy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Healthy

سالم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سالم‌, ترجمه سالم‌, کلمات شبیه سالم‌ , تندرست‌. به لاتین
دانلود فایل ها