ترجمه Hear Say در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شايعه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اوازه‌ , در فارسی : خبر , به فارسی : چيز شنيده‌ , سایر ترجمه ها : مسموعات‌.

Hear Say به چه معناست و Hear Say یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hear Say

شايعه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شايعه‌, ترجمه شايعه‌, کلمات شبیه شايعه‌ , اوازه‌ به لاتین , خبر به لاتین , چيز شنيده‌ خارجی , مسموعات‌. در زبان
دانلود فایل ها