ترجمه Hearing در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شنوايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سامعه‌ , در فارسی : استماع‌ دادرسي‌ , به فارسی : رسيدگي‌ بمحاكمه‌

Hearing به چه معناست و Hearing یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hearing

شنوايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شنوايي‌, ترجمه شنوايي‌, کلمات شبیه شنوايي‌ , سامعه‌ به لاتین , استماع‌ دادرسي‌ به لاتین , رسيدگي‌ بمحاكمه‌ خارجی
دانلود فایل ها