ترجمه Heartburn در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دردياسوزش‌ قلب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سوزش‌ معده‌ , در فارسی : حسدياخصومت‌ ورزيدن‌.

Heartburn به چه معناست و Heartburn یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Heartburn

دردياسوزش‌ قلب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دردياسوزش‌ قلب‌, ترجمه دردياسوزش‌ قلب‌, کلمات شبیه دردياسوزش‌ قلب‌ , سوزش‌ معده‌ به لاتین , حسدياخصومت‌ ورزيدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها