ترجمه Heartsick در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پريشان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غمگين‌ , در فارسی : ملول‌ , به فارسی : دل‌ ازرده‌ , سایر ترجمه ها : دل‌ شكسته‌ نزار.

Heartsick به چه معناست و Heartsick یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Heartsick

پريشان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پريشان‌, ترجمه پريشان‌, کلمات شبیه پريشان‌ , غمگين‌ به لاتین , ملول‌ به لاتین , دل‌ ازرده‌ خارجی , دل‌ شكسته‌ در زبان , نزار.انگلیسی
دانلود فایل ها