خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =24967 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('24967','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =24967 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Heartsick به فارسی

ترجمه Heartsick در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پريشان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غمگين‌ , در فارسی : ملول‌ , به فارسی : دل‌ ازرده‌ , سایر ترجمه ها : دل‌ شكسته‌ نزار.

Heartsick به چه معناست و Heartsick یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Heartsick

پريشان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پريشان‌, ترجمه پريشان‌, کلمات شبیه پريشان‌ , غمگين‌ به لاتین , ملول‌ به لاتین , دل‌ ازرده‌ خارجی , دل‌ شكسته‌ در زبان , نزار.انگلیسی

دیدگاه‌تان را بنویسید: