ترجمه Heater در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گرم‌ كردن‌. می باشد

Heater به چه معناست و Heater یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Heater

گرم‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی گرم‌ كردن‌., ترجمه گرم‌ كردن‌., کلمات شبیه گرم‌ كردن‌.
دانلود فایل ها