ترجمه Heater در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چراغ‌ خوراك‌ پزي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بخاري‌ , در فارسی : دستگاه‌ توليد گرما , به فارسی : متصدي‌

Heater به چه معناست و Heater یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Heater

چراغ‌ خوراك‌ پزي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چراغ‌ خوراك‌ پزي‌, ترجمه چراغ‌ خوراك‌ پزي‌, کلمات شبیه چراغ‌ خوراك‌ پزي‌ , بخاري‌ به لاتین , دستگاه‌ توليد گرما به لاتین , متصدي‌ خارجی
دانلود فایل ها