ترجمه Heather در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) خلنگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : علف‌ جاروب‌ , در فارسی : ورسك‌ (acire) , به فارسی : وابسته‌ به‌

Heather به چه معناست و Heather یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Heather

(گ‌.ش‌.) خلنگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) خلنگ‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) خلنگ‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) خلنگ‌ , علف‌ جاروب‌ به لاتین , ورسك‌ (acire) به لاتین , وابسته‌ به‌ خارجی
دانلود فایل ها