خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =25002 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('25002','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =25002 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Heavenward به فارسی

ترجمه Heavenward در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روبه‌ آسمان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بط‌رف‌ آسمان‌.

Heavenward به چه معناست و Heavenward یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Heavenward

روبه‌ آسمان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی روبه‌ آسمان‌, ترجمه روبه‌ آسمان‌, کلمات شبیه روبه‌ آسمان‌ , بط‌رف‌ آسمان‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: