ترجمه Heavenward در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روبه‌ آسمان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بط‌رف‌ آسمان‌.

Heavenward به چه معناست و Heavenward یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Heavenward

روبه‌ آسمان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی روبه‌ آسمان‌, ترجمه روبه‌ آسمان‌, کلمات شبیه روبه‌ آسمان‌ , بط‌رف‌ آسمان‌. به لاتین
دانلود فایل ها