ترجمه Heavy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باردار. می باشد

Heavy به چه معناست و Heavy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Heavy

باردار. به خارجی , ریشه انگلیسی باردار., ترجمه باردار., کلمات شبیه باردار.
دانلود فایل ها