ترجمه Hebraic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عبري‌. می باشد

Hebraic به چه معناست و Hebraic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hebraic

عبري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عبري‌., ترجمه عبري‌., کلمات شبیه عبري‌.
دانلود فایل ها