خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =25020 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('25020','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =25020 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hebrew به فارسی

ترجمه Hebrew در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زبان‌ عبري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عبراني‌ , در فارسی : يهودي‌.

Hebrew به چه معناست و Hebrew یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hebrew

زبان‌ عبري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زبان‌ عبري‌, ترجمه زبان‌ عبري‌, کلمات شبیه زبان‌ عبري‌ , عبراني‌ به لاتین , يهودي‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: