ترجمه Hedge در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زير (چيزي‌) در رفتن‌. می باشد

Hedge به چه معناست و Hedge یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hedge

زير (چيزي‌) در رفتن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی زير (چيزي‌) در رفتن‌., ترجمه زير (چيزي‌) در رفتن‌., کلمات شبیه زير (چيزي‌) در رفتن‌.
دانلود فایل ها