ترجمه Hedonism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فلسفه‌ خوشي‌ پرستي‌ وتمتع‌ از لذايذ دنياي‌ زودگذر. می باشد

Hedonism به چه معناست و Hedonism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hedonism

فلسفه‌ خوشي‌ پرستي‌ وتمتع‌ از لذايذ دنياي‌ زودگذر. به خارجی , ریشه انگلیسی فلسفه‌ خوشي‌ پرستي‌ وتمتع‌ از لذايذ دنياي‌ زودگذر., ترجمه فلسفه‌ خوشي‌ پرستي‌ وتمتع‌ از لذايذ دنياي‌ زودگذر., کلمات شبیه فلسفه‌ خوشي‌ پرستي‌ وتمتع‌ از لذايذ دنياي‌ زودگذر.
دانلود فایل ها