ترجمه Heed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پروا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اعتنا , در فارسی : توجه‌ , به فارسی : ملاحظ‌ه‌ , سایر ترجمه ها : رعايت‌ مراعات‌

Heed به چه معناست و Heed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Heed

پروا به خارجی , ریشه انگلیسی پروا, ترجمه پروا, کلمات شبیه پروا , اعتنا به لاتین , توجه‌ به لاتین , ملاحظ‌ه‌ خارجی , رعايت‌ در زبان , مراعات‌انگلیسی
دانلود فایل ها