خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =25048 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('25048','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =25048 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Heed به فارسی

ترجمه Heed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پروا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اعتنا , در فارسی : توجه‌ , به فارسی : ملاحظ‌ه‌ , سایر ترجمه ها : رعايت‌ مراعات‌

Heed به چه معناست و Heed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Heed

پروا به خارجی , ریشه انگلیسی پروا, ترجمه پروا, کلمات شبیه پروا , اعتنا به لاتین , توجه‌ به لاتین , ملاحظ‌ه‌ خارجی , رعايت‌ در زبان , مراعات‌انگلیسی

دیدگاه‌تان را بنویسید: