ترجمه Heeltap در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ته‌ پياله‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لايي‌ پاشنه‌ , در فارسی : لايه‌ پاشنه‌ كفش‌ , به فارسی : نعلبكي‌.

Heeltap به چه معناست و Heeltap یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Heeltap

ته‌ پياله‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ته‌ پياله‌, ترجمه ته‌ پياله‌, کلمات شبیه ته‌ پياله‌ , لايي‌ پاشنه‌ به لاتین , لايه‌ پاشنه‌ كفش‌ به لاتین , نعلبكي‌. خارجی
دانلود فایل ها