خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =25058 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('25058','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =25058 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Heft به فارسی

ترجمه Heft در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سنگين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ثقيل‌ , در فارسی : بخش‌ عمده‌ , به فارسی : بلند كردن‌.

Heft به چه معناست و Heft یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Heft

سنگين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سنگين‌, ترجمه سنگين‌, کلمات شبیه سنگين‌ , ثقيل‌ به لاتین , بخش‌ عمده‌ به لاتین , بلند كردن‌. خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: