ترجمه Heigh Ho در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زرين‌ پر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اه‌.

Heigh Ho به چه معناست و Heigh Ho یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Heigh Ho

زرين‌ پر به خارجی , ریشه انگلیسی زرين‌ پر, ترجمه زرين‌ پر, کلمات شبیه زرين‌ پر , اه‌. به لاتین
دانلود فایل ها