ترجمه Heiress در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وارثه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ارث‌ برنده‌ زن‌.

Heiress به چه معناست و Heiress یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Heiress

وارثه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وارثه‌, ترجمه وارثه‌, کلمات شبیه وارثه‌ , ارث‌ برنده‌ زن‌. به لاتین
دانلود فایل ها