ترجمه Heliograph در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گراورسازي‌ بانور افتاب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دستگاه‌ عكسبرداري‌ از افتاب‌

Heliograph به چه معناست و Heliograph یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Heliograph

گراورسازي‌ بانور افتاب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گراورسازي‌ بانور افتاب‌, ترجمه گراورسازي‌ بانور افتاب‌, کلمات شبیه گراورسازي‌ بانور افتاب‌ , دستگاه‌ عكسبرداري‌ از افتاب‌ به لاتین
دانلود فایل ها