ترجمه Heliotropism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) رشد كننده‌ تحت‌ تاثير افتاب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : افتاب‌ گرايي‌.

Heliotropism به چه معناست و Heliotropism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Heliotropism

(گ‌.ش‌.) رشد كننده‌ تحت‌ تاثير افتاب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) رشد كننده‌ تحت‌ تاثير افتاب‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) رشد كننده‌ تحت‌ تاثير افتاب‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) رشد كننده‌ تحت‌ تاثير افتاب‌ , افتاب‌ گرايي‌. به لاتین
دانلود فایل ها