ترجمه Hell در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انداختن‌. می باشد

Hell به چه معناست و Hell یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hell

انداختن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی انداختن‌., ترجمه انداختن‌., کلمات شبیه انداختن‌.
دانلود فایل ها