ترجمه Hellenist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متخصص‌ فرهنگ‌ يونان‌. می باشد

Hellenist به چه معناست و Hellenist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hellenist

متخصص‌ فرهنگ‌ يونان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی متخصص‌ فرهنگ‌ يونان‌., ترجمه متخصص‌ فرهنگ‌ يونان‌., کلمات شبیه متخصص‌ فرهنگ‌ يونان‌.
دانلود فایل ها