ترجمه Help در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كمك‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ياري‌ كردن‌ , در فارسی : مساعدت‌ كردن‌ (با) , به فارسی : همدستي‌

Help به چه معناست و Help یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Help

كمك‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كمك‌ كردن‌, ترجمه كمك‌ كردن‌, کلمات شبیه كمك‌ كردن‌ , ياري‌ كردن‌ به لاتین , مساعدت‌ كردن‌ (با) به لاتین , همدستي‌ خارجی
دانلود فایل ها