ترجمه Help در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مدد رساندن‌ , در فارسی : بهتركردن‌چاره‌ كردن‌ , به فارسی : كمك‌ , سایر ترجمه ها : ياري‌

Help به چه معناست و Help یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Help

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , مدد رساندن‌ به لاتین , بهتركردن‌چاره‌ كردن‌ به لاتین , كمك‌ خارجی , ياري‌ در زبان
دانلود فایل ها