ترجمه Helper در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هم‌ دست‌ , در فارسی : كمك‌ , به فارسی : ياور.

Helper به چه معناست و Helper یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Helper

يار به خارجی , ریشه انگلیسی يار, ترجمه يار, کلمات شبیه يار , هم‌ دست‌ به لاتین , كمك‌ به لاتین , ياور. خارجی
دانلود فایل ها