ترجمه Helpmate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كمك‌ وهمدست‌ , در فارسی : دمساز , به فارسی : همسر.

Helpmate به چه معناست و Helpmate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Helpmate

يار به خارجی , ریشه انگلیسی يار, ترجمه يار, کلمات شبیه يار , كمك‌ وهمدست‌ به لاتین , دمساز به لاتین , همسر. خارجی
دانلود فایل ها