ترجمه Hematic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) وابسته‌ به‌ خون‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خوني‌ , در فارسی : بيماري‌ خوني‌.

Hematic به چه معناست و Hematic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hematic

(ط‌ب‌) وابسته‌ به‌ خون‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) وابسته‌ به‌ خون‌, ترجمه (ط‌ب‌) وابسته‌ به‌ خون‌, کلمات شبیه (ط‌ب‌) وابسته‌ به‌ خون‌ , خوني‌ به لاتین , بيماري‌ خوني‌. به لاتین
دانلود فایل ها