ترجمه Hemicycle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيم‌ دايره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نيم‌ هلال‌.

Hemicycle به چه معناست و Hemicycle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hemicycle

نيم‌ دايره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نيم‌ دايره‌, ترجمه نيم‌ دايره‌, کلمات شبیه نيم‌ دايره‌ , نيم‌ هلال‌. به لاتین
دانلود فایل ها