خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =25172 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('25172','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =25172 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hemicycle به فارسی

ترجمه Hemicycle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيم‌ دايره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نيم‌ هلال‌.

Hemicycle به چه معناست و Hemicycle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hemicycle

نيم‌ دايره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نيم‌ دايره‌, ترجمه نيم‌ دايره‌, کلمات شبیه نيم‌ دايره‌ , نيم‌ هلال‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: